اعلام نتيجه پذيرش براساس سوابق تحصيلي سراسري- بهمن ماه سال 1400
جستجوي اطلاعات داوطلب
  • در صورت هرگونه سوال از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي اقدام نماييد ، تاکید می گردد به درخواستهايي كه از شیوه های ديگر ارسال مي شود، هيچگونه پاسخي داده نخواهد شد.

جستجو با شماره پرونده
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در کادر عبارت امنیتی درج كنيد :