معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1401
مشاهده و چاپ نتیجه

نتايج رشته هاي داراي شرايط خاص:
دانشگاه شهيد مطهري، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه علوم ‌پزشكي بقيه‌ الله(عج)، دانشگاه علوم پزشكي ارتش، رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران، رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه ‌طباطبائي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه، دانشگاه غير انتفاعي امام رضا(ع) مشهد، بورسیه های شغلی دانشگاه یزد،  تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه، دانشگاه علوم انتظامی امین، رشته های کاردانی بدون آزمون وزارت بهداشت، رشته هاي تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريت های پزشكي پیش بیمارستانی دانشگاه هاي علوم پزشكي و كدرشته‌ هاي تحصيلي‌ دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تهران


جستجو با شماره داوطلبی
شماره داوطلبی
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی
 
جستجو با شماره پرونده
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی
 


اگر كد امنيتي را مشاهده نمي كنيد از دكمه كناري جهت رفرش استفاده نماييد