سیستم کارنامه آزمون استخدامي سازمان بیمه تأمین اجتماعی 94
ورود به سیستم کارنامه آزمون استخدامي سازمان بیمه تأمین اجتماعی 94
  • در صورتی که قبلا ثبت نام نموده باشید در این بخش می توانید کارنامه آزمون خود را مشاهده کنید
  • شما حداکثر 30 مرتبه قادر خواهید بود تا اطلاعات خود را ویرایش کنید

   
روش دوم
شماره داوطلبی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد
عبارت امنیتی
روش اول
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :