سیستم کارنامه آزمون استخدامي متمركز دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال 1396
ورود به سیستم کارنامه آزمون استخدامي متمركز دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال 1396
  • شما حداکثر 30 مرتبه قادر خواهید بود تا اطلاعات خود را ویرایش کنید

   
روش سوم
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی
روش دوم
شماره داوطلبی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد (مانند: 1369)
عبارت امنیتی
روش اول
شماره داوطلبی
کد ملی
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :