سیستم کارنامه آزمون هاي استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي كشور- اسفند ماه 1394
ورود به سیستم کارنامه آزمون هاي استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي كشور- اسفند ماه 1394
  • کارنامه آزمون استخدامی
  • شما حداکثر 30 مرتبه قادر خواهید بود تا اطلاعات خود را ویرایش کنید

   
روش دوم
شماره داوطلبی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد
عبارت امنیتی
روش اول
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :