سیستم کارنامه نهایی آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور سال 1394
ورود به سیستم کارنامه نهایی آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور سال 1394
  • کارنامه نهایی آزمون استخدامی
  • شما حداکثر 30 مرتبه قادر خواهید بود تا اطلاعات خود را ویرایش کنید

   
روش دوم
شماره داوطلبی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد
عبارت امنیتی
روش اول
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :