سیستم کارنامه آزمون استخدامي شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو 96
ورود به سیستم کارنامه آزمون استخدامي شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو 96

   
روش دوم
شماره داوطلبی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد
عبارت امنیتی
روش اول
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :